Disclaimer

Deze website is eigendom van Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf.

Adres:

Duvenvoordestraat 2

2013 AE  Haarlem

info@www.kevinhoes.nl

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u er zich toe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de logo’s, merken, tekeningen, data, product,- en bedrijfnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz, hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

Gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie, verkoop, publicatie, wijziging en/of gebruik van deze site en de inhoud ervan, onder welke vorm en op welke manier ook is niet toegelaten. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch opsporen van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk en professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten en indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen  enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

©2016 Kevin Hoes Loodgieter en Installatiebedrijf. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Vrijblijvend advies

Of een uitgebreide offerte?

Neem contact met ons op